לו"ז התחרות

כל הזמנים מוצגים לפי זמן האירוע (GMT +03:00)
13:05 - 14:05

השידור יחל בקרוב - אירוע שיפוט Start Up Now

14:05 - 14:08

סרטון פתיחה

14:08 - 15:30

במה מרכזית

 • דברי ברכה ותדריך 
 • מעבר לחדרי שיפוט והצגת פרזנטציות
15:05 - 16:05

השידור יחל בקרוב - אירוע שיפוט תכנית חד שנתית - מזרח ירושלים והמגזר הבדואי

16:05 - 16:08

סרטון פתיחה

16:08 - 18:00

במה מרכזית

 • דברי ברכה ותדריך 
 • מעבר לחדרי שיפוט והצגת פרזנטציות
13:05 - 14:05

השידור יחל בקרוב - אירוע שיפוט שנה שלישית

14:05 - 14:08

סרטון פתיחה

14:08 - 15:30

במה מרכזית

 • דברי ברכה ותדריך 
 • מעבר לחדרי שיפוט והצגת פרזנטציות
13:05 - 14:05

השידור יחל בקרוב - אירוע שיפוט תכנית NFTE

14:05 - 14:08

סרטון פתיחה

14:08 - 15:30

במה מרכזית

 • דברי ברכה ותדריך 
 • מעבר לחדרי שיפוט והצגת פרזנטציות
13:05 - 14:05

השידור יחל בקרוב - אירוע שיפוט שנה שנייה

14:05 - 14:08

סרטון פתיחה

14:08 - 15:30

במה מרכזית

 • דברי ברכה ותדריך 
 • מעבר לחדרי שיפוט והצגת פרזנטציות
13:05 - 14:05

השידור יחל בקרוב - אירוע שיפוט שנה ראשונה

14:05 - 14:08

סרטון פתיחה

14:08 - 15:30

במה מרכזית

 • דברי ברכה ותדריך 
 • מעבר לחדרי שיפוט והצגת פרזנטציות
16:05 - 17:05

השידור יחל בקרוב - אירוע שיפוט בין לאומי

17:05 - 17:08

סרטון פתיחה

17:08 - 18:30

במה מרכזית

 • דברי ברכה ותדריך
 • מעבר לחדרי שיפוט והצגת פרזנטציות
16:05 - 17:05

השידור יחל בקרוב - אירוע שיפוט בין לאומי 2

17:05 - 17:08

סרטון פתיחה

17:08 - 18:30

במה מרכזית

 • דברי ברכה ותדריך
 • מעבר לחדרי שיפוט והצגת פרזנטציות
12:30 - 13:30

סרטון פתיחה