המוצר הוא צמיד מונח על היד מיוחד לחולי בעלי אוטיזם, הרעיון דומה לתוכנית סירי באייפון, בנוסף לתוכנית לימוד ודיבור עם המטופלים (למשל בבוקר הצמיד אומר לו בוקר טוב) וכך כל היום ממשיכה לדבר איתו.

  • אסיל רג'אבי


חברי הקבוצה

  • לינה
  • נגם
  • נגוואן
  • מירה
  • אסיל
  • דיאנא
  • פרח
  • חדיג'ה

חזון

החזון שלנו הוא קבלת האחר ושיתוף פעולה.

השותפויות המרכזיות במרכז

עיריית ירושלים