קהלי היעד שלנו הם:

  • עמותות לטיפול בילדים
  • בתי חולים
  • הורים
  • צוות רפואי


חברי הקבוצה

לעומת שהיה נתק תקופה מסויים במרכז שלנו , אלה מאז שהתחלנו לגבש את הקבוצות היתה כוחות ואינירגה חיובית גבוהה מאוד בין כל קבוצה ובין החניכים אפילו שכולם היו באיחור היתה עבודת צוות בין כל הקבוצות אחד לשני יד ביד בשביל לקום ולהצליח ולהעמיד את המרכז מחדש על הרגלים .מאוד מרגש לראות את כל הקבוצה כאילו קבוצה אחת בלי להרגיש שינוי.

חזון

אנחנו רוצים להיות הבטחון והבטיחות לעתידנו ואנו מאמינים ביצירת מציאות כזו. הזמן הדרוש ביותר בחיי האדם להגיע בטוח הוא כשהוא עדיין ילד. כי כולנו היינו בעידן הזה פעם ולא הייתה לנו היכולת לספק אותה לעצמינו .אנו מאמינים שיחד ידע וחדשנות יכולים להוביל לתחום זה ואנחנו מנהיגי המחר.

השותפויות המרכזיות במרכז

  • הרשות לפיתוח הבדואים בנגב
  • עיריית רהט