SAKI - שקית למניעת הקאות באמצעות חומרים טבעיים מנטרלי הקאות. בעקבות תחושת בחילה שמובילה בסופה להקאות בעיקר בנסיעות וטיסות, המצאנו את SAKI, קהל היעד שלנו הוא חברות תעופה וחברות תחבורה ציבורית שיעניקו לנוסעים חווית נסיעה בטוחה ככל הניתן באמצעות שימוש בשקית.

S.F.D - מדבקה לזיהוי שלבי התייבשות בגוף האדם ולמניעת התייבשות. קהל היעד העיקרי הוא אנשים המטיילים לעיתים קרובות וחשופים לשהות ממושכת בשמש, כמו כן משרד החינוך וצה"ל. מטרתה העיקרית של המדבקה היא לזהות סימני התייבשות בגוף האדם מוקדם ככל הניתן ובכך לסייע במניעת התייבשותו.חברי הקבוצה

הקבוצה מורכבת מחניכים שמגיעים מעפולה ומהמושבים הסמוכים לה, קבוצה מגובשת ורצינית, שהחברות בה היא לא פחות חשובה מהיזמות, המיזמים שנבחרו אחרי סיעור מוחות קשורים בעולם הרפואה וגוף האדם.

חזון

אנו, חניכי שנה א' ביוניסטרים מרכז עפולה וויסברג, מאמינים כי באמצעות יוזמה, נחישות, יצירתיות, שיתוף פעולה והתמדה, נוכל לפתח חברה עסקית משגשגת שתפעל למען עתיד טוב יותר.

השותפויות המרכזיות במרכז

-