B-CLEANER הינו מיזם המספק פתרון מתקדם לבעית זיהום החופים. הרשויות משקיעות משאבים גדולים לספק נקיון. מעבר לנזק העצום הנגרם לסביבה. B-CLEANER הוא רחפן המפנה זבל. הרחפן מיועד לרכש ושימוש ע"י הרשויות -לטובת ניקוי חופי הים. מודל עסקי G2G. הרחפן נמצא בסוכת המציל ויוצא לאיסוף זבל לפי קריאה דרך אפליקציה. הזבל מועבר למכולות מיחזור. B- cleaner מופעל ע"י אפליקציה ייעודית דרכה יכול המציל או הנופשים בחוף להורות לו להגיע לכל נקודה בטווח ולהרים זבל. למיזם ערך מוסף של חינוך האזרחים לניקיון בדרך של FUN. והתייעלות בניצול המשאבים לנקיון.

Air Vest הוא מיזם מציל חיים ,הבא לתת פתרון לנפילת פועלי בנין בעבודתם ממקומות גבוהים. -תופעה המתגברת בשנים האחרונות ואנו עדים לעליה במספרי המתים והפצועים.הוא מיועד לשימוש העובדים ואמור להירכש ע"י הקבלנים והמעסיקים. במודל עסקי של B2B איירוסט- הינו אפוד הנלבש בעת העבודה בגובה. האפוד מכיל חיישן המזהה נפילה מגובה ומנפח את הווסט באופן אוטומטי. Airvest מתנפח ככרית אוויר ומשכך את הנפילה. לבישת האירוסט תוריד את מספרי ההרוגים והנפגעים מנפילה מגובה.חברי הקבוצה

קומיוניט הנה קבוצה גדולה ודינמית .במשך השנה השקיעו בלימודי היזמות, היו יצירתיים בחשיבה החליטו לטפל ולפתור בעיות ידועות שאין להן פתרון מוצלח כיום. והובילו 2 מיזמים מדהימים בתחום הקיימות.ההתלהבות וההשקעה של כל הקבוצה גם בימי סגר ואוןליין יצרו מוצרים שעשויים לשנות את העולם.

חזון

B CLEANER חרטה על דגלה לשפר את מצב הסביבה ותנאי הקיימות בעולם.
AIRVEST שואפת לשפר את תנאי העובדים הפשוטים ולהציל חיים.

השותפויות המרכזיות במרכז

  • מחלקת הצלה -סדנת סירות אל-על - במחלקת החירום של אל-על תורמים לנו את הידע המקצועי אשר דרוש לנו לפיתוח הטכנולוגיה של המוצרים.
  • התאחדות הקבלנים בוני הארץ - גוף אשר מייעץ חניכים בעולם הבניה.