אפליקציה המקדמת את ההתנדבות לשלב חדש, מעודדת את האנשים לבקש עזרה ולתת עזרה ללא תמורה. מגשרת בין האזרחים והשלטון המקומי, ומהווה אופציה חדשה לעמותות למצוא מתנדבים.חברי הקבוצה

  • הדאיה אבו סריחאן
  • ביאן אבו סריחאן
  • אלאא רבאיעה
  • סארה אבו ענזה
  • אזהאר אבו ענזה

חזון

מעשה טוב אחד מאיר עולם חשוך.

השותפויות המרכזיות במרכז

הרשות לפיתוח הבדואים בנגב