Hear Up- כיסוי למכשיר שמיעה הנועד להגן על המכשיר ממים ופגיעות אחרות. קהל היעד של מוצר זה הוא לקוי שמיעה וסביבתם. המוצר נועד למנוע הסרת מכשיר השמיעה בעת פעילויות שבדרך כלל עשויות לפגוע בו.

אור ירוק - מנורה אשר נלדקת כאשר אדם ממתין בתחנה ומסמנת לנהג לעצור. משתמשים רבים בתחבורה הציבורית בישראל טוענים שבפעמים רבות קו האוטובוס חלף על פניהם בעת שחיכו בתחנה. בנוסף, נהגים רבים מעידים כי מתזבז זמן נסיעה כאשר נהג האוטובוס עוצר בתחנה שאין בה אנשים שממתינים לו. "אור ירוק" נועד לקשר בין ציבור הנוסעים לנהגי האוטובוס ולהתריע מתי נוסעים ממתינים בתחנה.חברי הקבוצה

חברי הקבוצה כולם הם תושבי חדרה, הלומדים בבית הספר הרב תחומי עמל חדרה. לתלמידים יש הכשרות מקצועיות בתחומים של ניו מדיה, עיצוב ותוכנה, דבר ההופך אותם לאנשי מקצוע מעולים. חלק גדול מהחניכים נמצאים בעוד מסגרות כמו רובוטיקה וחלקם אף עושים תואר ראשון במקביל ללימודיהם בבית הספר!

חזון

אנו קבוצת יזמות במרכז היזמות עמל חדרה שואפים ליצור שינוי בתפיסת החברה שלנו כלפי הסביבה. לקדם שוויון בין בני אדם, ללא הבדלי כח ומעמד ולשלב את כלל האנשים מהאוכלוסיות השונות. נרצה לשפר את רמת הטכנולוגיה בעולם ומתוך כך לייצר חברה מתקדמת ומעורבת יותר.

השותפויות המרכזיות במרכז

רשת חינוך "עמל"