Deep vision 6 - משקפיים עם זום אשר בלחיצה אחת מתחלפים למצב שמש ולכל צורך. המשקפיים עם זום גדול במקום להחלים משקפיים לקרוב ולרחוק בלחיצה קטנה - המיזם ממש קל לשימוש -לאנשים שיש להם קוצר ראייה ולמטילים והטכנאים בהלחמות וכו'.

M.S The student's heart - מחשב נייד לתלמידי בתי הספר שבתוכו כל תכנית הלימודים השנתית. מחשב נייד שאין בו שימוש באינטרנט ומשחקים אלא רק ספרי לימוד לבית הספר. כל שנה המערכת תתעדכן בתוכן של שנה"ל הנוכחית. היתרון של המיזם שלנו הוא ברור- קל יותר במקום לסחוב ספרים כל השנה מערכת לימוד לתלמידים ולהורים יחסכו גם מלקנות ספרים כל שנה בסכומים גדולים ובכך גם נתרום לאיכות הסביבה.חברי הקבוצה

קבוצה מגובשת מרחבי העיר רהט אשר עובדים יחד למען מטרה משותפת.

חזון

אנחנו התלמידים של יוניסטרים רהט שנה א'. אנו מאמינים שיש קסם בכל בן אדם שאם נוכל לגלות אותו נוכל לשנות עולם במלאו.
מחשבה וחדשנות תוביל את העולם לחיות ללא קושי . אנו מאמינים ששילוב ידע ואומנות יכולים להוביל אותנו לעולם מתקדם יותר.

השותפויות המרכזיות במרכז

  • הרשות לפיתוח הבדואים בנגב
  • עיריית רהט