Continuity - אפליקציה אשר מודדת לחץ דם דרך האצבע ברמת דיוק גבוהה. האפליקציה נועדה לאנשים הסובלים מלחץ דם והיא מחוברת בטלופנים ניידים עוזרת לחולים דרך האצבע לבדוק לחץ הדם שלהם.

Through A Successful- יישום אשר מדריך את האנשים כיצד להשתמש בפחי מחזור בצורה נכונה. האפליקציה ועוזרת לאנשים איך להשתמש ביישום מחזור בצורה נכונה,לדוגמא מחזור פחי מתכת.


חברי הקבוצה

אנו קבוצת נוער בעלי מוטיבציה גבוהה ושאופים להצליח. התגייסנו במטרה לייצר ולהוביל שינוי אמיתי בקבוצה ובחברה.

חזון

החזון שלנו הוא לשפר את איכות החיים בחברה שלנו ובכל העולם.

השותפויות המרכזיות במרכז

  • הרשות לפיתוח הבדואים בנגב
  • מועצה אזורית נווה מדבר