FAM- אפליקציה שמעודדת שיח מחבר בין בני המשפחה במהלך שגרת היום יום ותסייע בהעמקת הקשר וההיכרות עם בני המשפחה. אחד מבני המשפחה מוריד את האפליקציה ומזמין את בני המשפחה להצטרף ולהוריד אותה. ברגע שכולם מחוברים לקבוצה ולאחר מספר שאלות איפיון ראשוניות, אפשר להתחיל לשחק. אחת לכמה ימים (או בהתאם לתדירות שהוגדרה מראש) האפליקציה תשלח שאלה או משימה הקשורה לכל בני המשפחה. המנצח - מי שעונה בדיוק ובמהירות.

AIMY- אפליקציה לבני נוער שמלווה בהצבת מטרות והגשמתן מהצעד הראשון. עוסקת בלימוד ויישום של פעולות פשוטות וקטנטנות (צעדים קטנים) ובכך מפשטת את המושגים מטרות או חלומות לידי ביצוע מעשי. האפליקציה תפותח בשיתוף בני הנוער תוך חקירה של הצרכים, קשיים ופתרונות מותאמים.חברי הקבוצה

קבוצת יוניסטרים הראשונה שהוקמה אונליין בתקופת הקורונה והתגבשה בזום. בתקופה מאתגרת, הקמנו חברה מדהימה המורכבת מתושבי יפו, צוות מעורב- ערבים ויהודים יחד. החניכים, שאינם הכירו זה את זה, נפגשו והתגבשו בזמן הקורונה. הם למדו על עצמם ועל יזמות וכל זה דרך הזום בלבד. בכך מוכיחים כל יום מחדש - מחויבות ואמונה עצמית וארגונית.

חזון

אנו חברה של יזמים צעירים ואמיצים שרואים את העולם הטכנולוגי והקדמה כפלטפורמה לעודד חיבור חברתי ואנושי. מחויבים לעבוד מתוך מקצועיות והשראה.

השותפויות המרכזיות במרכז

USAID