שעון הקולט את הקול מסביב לאדם חירש ומתרגם לשפת סימנים, fnu כן מראה את הכיוון של האדם הקורא לשמו של בעל השעון.חברי הקבוצה

  • אחלאם עבד אלחאלק
  • אלאא עבד אלחאלק
  • הנאדי אלעסיוי
  • דיאנא אלעסיוי
  • נורס אבו סעד
  • גופרן אבו עאיש
  • דלע אבו עאיש
  • שימאא אלעסיוי

חזון

החזון שלנו זה לבנות קהילה בה כולם, ללא קשר לזהותם, יכולים לתקשר זה עם זה.

השותפויות המרכזיות במרכז

הרשות לפיתוח הבדואים בנגב