מוצר תנור חם עובד על סוללה במקום חשמל, חברה מחליפת עבודת מוצרים שונים במקום חשמל משתמשים סוללה, כך יותר משלמים על חשמל וגם בזמן אין חשמל משתמשים במוצרים האלא, המוצר העיקרי לנו הוא תנור חם עובד על סוללה.חברי הקבוצה

סלימאן אבו עיאדה /פרח אבו גבין /אסראא שניר.

חזון

החזון של החברה שלנו הוא לצמצם קושי חיים של אנשים שיש להם בעיה בצריכת חשמל ,ולחסוך כסף (תשלום חשמל ). מטרת החברה שיהיה מוצרים מחלפים עבודת חשמל לעבודת סוללה כדי להתמודד יותר טוב עם החיים.

השותפויות המרכזיות במרכז

הרשות לפיתוח הבדואים בנגב.